Bohaterom Cześć i Chwała !

Bohaterom Cześć i Chwała !

Migawki z koncertu
Norberta „Smoły” Smolińskiego

dla Kombatantów i Krakowskiej Młodzieży

w Hali Sokoła
Kraków, 29 lutego 2020 r.

[dokumentacja: zdj. i wideo – Józef Wieczorek]