Jak szukać Żołnierzy Wyklętych

Jak szukać Żołnierzy Wyklętych

Agnieszka Wojtkowska

i Krzysztof Pięciak


Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN

Moderator: Michał Wenklar
Biuro Badań Historycznych IPN

Przystanek Historia
Kraków, 26 lutego 2020

[dokumentacja: zdj. i wideo – Józef Wieczorek]